Grey Wagtail

Grey Wagtail

Motacilla cinerea

Pictures: Teus Luijendijk

   Grey Wagtails Motacilla cinerea   videograbs (10x).
   Near Seixal, Madeira, 24 November 2004.

 


Copyright ©Teus Luijendijk 2004