Berthelot's Pipit

Berthelot's Pipit

Anthus berthelotii

Picture: Adriana Contin

   Berthelot's Pipit Anthus berthelotii  ; digital picture from close range.
   Peninsula de São Lourenço, 22 November 2004.

 


Copyright ©Teus Luijendijk & Adriana Contin 2004