Red-eyed Damselfly - Grote roodoogjuffer

Red-eyed Damselfly

Grote roodoogjuffer

Erythromma najas

Pictures: Teus Luijendijk

Red-eyed Damselfly  -  Grote roodoogjuffer   Erythromma najas   male; digital picture.
de Doort, Echt Li, The Netherlands, 28 May 2005.

 


Copyright ©Teus Luijendijk 2004