Russische Kauw

in english

på svenska

Een aantal jaar geleden was in de straat waar ik toen woonde in Leiden regelmatig een Kauw te vinden met zeer opvallende witte zijhalsvlekken. Deze vogel - die al gauw de bijnaam Igor kreeg - verkeerde meestal in gezelschap van een tiental soortgenoten en schuimde de straat af op zoek naar restjes van allerlei aard die tussen de straatkeien achtergebleven waren, kortom gedroeg zich als iedere andere Kauw.

De tekening op de zijhals doet echter vermoeden dat het hier om een bijzondere Kauw gaat, een zogenaamde Russische Kauw Corvus monedula soemmerringii. Dit is een ondersoort uit Noord-Rusland, waarvan er zo nu en dan enkele in onze contreien terechtkomen. Deze vogel had het hier in elk geval zeer naar zijn zin, werd niet agressief bejegend door "onze" Kauwtjes en verbleef in de omgeving van de Nieuwe Rijn en het Gangetje gedurende de gehele winter 1995. Nadien is hij niet meer waargenomen, hoewel ik dat niet echt heb kunnen verifiëren daar ik toen in Zweden woonde.

Russische Kauwen worden verder zo nu en dan nog wel in Nederland gezien, maar voor zover ik weet zelden met een zo overtuigende halstekening. Er is namelijk ook sprake van een zogenaamde "cline", een niet-scherp verlopende overgang tussen de populaties in N-Scandinavië (met een zeer lichtgrijze zijhalsvlek) en de Russische populatie, die dus echt een witte zijhalsvlek tonen. Hierdoor is het soms moeilijk te bepalen of een Kauw nu echt een Russische C. m. soemmerringii is, of een lichte N-Scandinavische C. m. monedula.

Er zijn nog wat meer foto's van vermoedelijke Russische Kauwtjes op het Internet te vinden, bijv. eentje gefotografeerd in Simrishamn, Zweden, 20 december 1998.
Verder is deze ondersoort in eigen land beduidend algemener in Drenthe. Klik voor meer informatie hier, of kijk in het recentelijk verschenen artikel in Dutch Birding (jaargang 25 (2003), no. 4, pp. 209-220), hetgeen verlevendigd is met diverse foto's van de drie in ons land voorkomende ondersoorten van de Kauw.


Russische Kauw Corvus monedula soemmerringii   Nieuwe Rijn, Leiden ZH, januari 1995.


Commentaar is welkom op teus.www@tiscali.nl

 

Meer leuke foto's zien ?


Copyright ©Teus Luijendijk 2000-2003