Antarctic Petrel

Antarctic Petrel

Thalassoica antarctica

Pictures: Teus Luijendijk


   Antarctic Petrel  Thalassoica antarctica ;   videograbs (20x).
   At sea, Antarctica, 19 March 2002.

 


Copyright ©Teus Luijendijk 2003